function thread(threadid, title, poster, threaddate, threadtime) { this.threadid = threadid; this.title = title; this.poster = poster; this.threaddate = threaddate; this.threadtime = threadtime; } var threads = new Array(13); threads[0] = new thread(407184, 'Địa chỉ chữa Vô sinh-Hiếm muộn ở Thanh Hóa', 'vtnghuong', '14-01-2021', '05:31 AM'); threads[1] = new thread(407183, 'nguyên nhân gây ngứa v* chảy máu vùng k*n', 'vtnghuong', '13-01-2021', '06:27 AM'); threads[2] = new thread(407182, ' 12/1/2021', 'ahmed samir', '12-01-2021', '01:54 AM'); threads[3] = new thread(407181, 'Phá thai 2 lần có ảnh hưởng gì không', 'vtnghuong', '09-01-2021', '07:59 AM'); threads[4] = new thread(407180, ' ', '3', '08-01-2021', '08:43 PM'); threads[5] = new thread(407179, '', 'alihakim', '07-01-2021', '06:38 PM'); threads[6] = new thread(407178, ' ', ' ', '06-01-2021', '02:09 AM'); threads[7] = new thread(407177, ' TheMd Gamer', ' ', '05-01-2021', '01:48 AM'); threads[8] = new thread(407176, ' ... ', ' ', '02-01-2021', '05:58 AM'); threads[9] = new thread(407175, 'Chữa Xuất Tinh Sớm ở đâu Thanh Hóa? Hết bao nhiêu tiền?', 'vtnghuong', '30-12-2020', '06:00 AM'); threads[10] = new thread(407174, 'Sharing some thanks', 'Andrewjah', '27-12-2020', '05:18 AM'); threads[11] = new thread(407173, ' ', ' ', '26-12-2020', '03:32 AM'); threads[12] = new thread(407172, ' ', ' ', '25-12-2020', '03:22 PM');